ข้อตกลงและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า

1. หลังจากการสั่งซื้อสินค้าและได้รับการตอบกลับ ลูกค้าสามารถชำระเงินได้ภายใน 2 วัน ถ้าเกิน 2 วัน ถือว่าสละสิทธิ์

2. ถ้าต้องการยกเลิกใบสั่งซื้อก่อนครบกำหนดชำระเงิน 2 วัน ก็สามารถทำได้

3. สินค้าซื้อแล้วไม่รัีบเปลี่ยนหรือคืน ยกเว้น กรณีชำรุดหรือส่งผิดแบบ (ส่งรูปภาพสินค้าที่ชำรุด ผ่านโทรศัพท์มือถือ 089-4500906, 085-3470013 Line ID : wannoey2711 ,phsunan15 )

4. หากสินค้าชำรุดตรงตามเงื่อนไข ยินดีคืนเงินภายใน 7 วัน