ท่านสามารถชำระเงินค่าสินค้า ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  ชื่อนางมาลีวรรณ ปานพิมพ์ ธนาคารกรุงไทย  เลขบัญชี 028-1-68593-2  บัญชีออมทรัพย์ สาขา นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง